ในวันนี้ เราขอแนะนำให้ระวังเลขที่ 4, 8, 12, 16, 20, 24 และ 28 เป็นสำคัญ รวมทั้งเลขที่ประกอบด้วยตัวเลขที่เราแนะนำด้านบนด

เลขที่ออกวันนี้สดคือ 9, 11, 15, 25, 29 และ 33 โดยมีรางวัลที่ได้รับได้ดังนี้:

รางวัลชนะเลขที่ 9 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 3,000 บาท

รางวัลชนะเลขที่ 11 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 5,000 บาท

รางวัลชนะเลขที่ 15 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 10,000 บาท

รางวัลชนะเลขที่ 25 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 20,000 บาท

รางวัลชนะเลขที่ 29 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 30,000 บาท

รางวัลชนะเลขที่ 33 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 50,000 บาท

1. กฎทั่วไป: ในการเล่นเกี่ยวกับเลขที่ออกวันนี้สด ผู้เล่นจะต้องซื้อหมายเลขที่ออกวันนั้น และทายหมายเลขที่จะออกวันถัดไป

2. กฎทายผล: ผู้เล่นจะต้องทายหมายเลขที่จะออกวันถัดไปที่ออกวันนี้ โดยที่ผู้เล่นจะได้รับรางวัลในการทายผลถูกต้อง

3. กฎการชนะ: ผู้ที่ทายหมายเลขที่ถูกต้องจะได้รับรางวัล โดยจะต้องทายผลถูกต้องทั้งหมดที่ออกวันนี้ถึงจะได้รับรางวัล

สำนักข่าวกรมสุขภาพแห่งชาติ ได้ประกาศว่า เลขที่ออกวันนี้สดคือ เลขที่ 1 ตัว บน กลาง และ เลขที่ 2 ตัว ล่าง ซึ่งจะออกตามลำดับตั้งแต่เลขที่ 1 ตัว บน กลางถึง เลขที่ 9 ตัว ล่าง ดังนั้นจึงแนะนำให้ผู้ซื้อเลขที่ออกวันนี้สดจะต้องทำการซื้อทั้งหมด 9 ตัว เพื่อความมั่นใจในการชนะรางวัล สำนักข่าวกรมสุขภาพแห่งชาติยังแนะนำให้ผู้ซื้อเลขที่ออกวันนี้สดจะต้องทำการซื้อทั้งหมด 9 ตัว ทุกครั้ง และทำการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด เพื่อรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้อย่างมั่นใจLINK:
เลข ที่ ออก วัน นี้ สด
เลข ที่ ออก วัน นี้ สด
เลข ที่ ออก วัน นี้ สด
เลข ที่ ออก วัน นี้ สด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *