คุณควรจัดการความเสี่ยงในการลงทุนโดยการลดสัดส่วนในการลงทุนในแต่ละหุ้น ซื้อหุ้นที่มีราคาถูกและทำการตล

ผลสลาก 16 ตค 63 เป็นผลสลากที่ออกที่สุดท้ายของปี 2563 ซึ่งมีรางวัลที่แบ่งได้รับการจัดอันดับดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 6 ล้านบาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 1 ล้านบาท รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 500,000 บาท รางวัลที่ 4 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 300,000 บาท รางวัลที่ 5 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 100,000 บาท และรางวัลที่ 6 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 50,000 บาท นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่ 7 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 20,000 บาท และรางวัลที่ 8 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 10,000 บาท เป็นต้น ผลสลาก 16 ตค 63 ยังมีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกมากมาย เช่น รางวัลที่ 9 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 5,000 บาท และรางวัลที่ 10 ได้รับเงินรางวัลทั้งหมด 2,000 บาท เป็นต้น ผลสลาก 16 ตค 63 มีรางวัลทั้งหมด 10 รางวัล ซึ่งรวมเงินรางวัลทั้งหมดประมาณ 7.8 ล้านบาท

1. ผู้เล่นจะต้องกรอกหมายเลข 16 ตัวในใบสลากที่ให้มา โดยหมายเลขที่กรอกต้องไม่ซ้ำกัน

2. ผู้เล่นจะต้องกรอกหมายเลขในใบสลากให้ครบ 16 ตัว

3. ผู้เล่นจะได้รับรางวัลในที่สุดของการเล่นสลาก 16 ตัว โดยจะได้รับรางวัลตามจำนวนหมายเลขที่ตรงกับหมายเลขที่ออกมาในผลสลาก

4. ผู้เล่นจะได้รับรางวัลในที่สุดของการเล่นสลาก 16 ตัว โดยจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมหากหมายเลขที่กรอกตรงกับหมายเลขที่ออกมาในผลสลาก 16 ตัว ที่ออกมาคือ 63

ผลสลากรางวัลที่ 16 ตค 63 ประกาศโดยการออกรางวัลสลากรางวัลที่ 16 ตค 63 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมีรางวัลที่รองรับทั้งหมดดังนี้

รางวัลที่ 1 รางวัลใหญ่ คือ รางวัลเงินทองคำแรกรองรางวัลใหญ่ จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 3 ล้านบาท

รางวัลที่ 2 รางวัลเงินสด คือ รางวัลเงินสด จำนวน 3 รางวัล มูลค่า 1 ล้านบาทต่อรางวัล

รางวัลที่ 3 รางวัลทอง คือ รางวัลทองคำ จำนวน 10 รางวัล มูลค่า 50 พันบาทต่อรางวัล

รางวัลที่ 4 รางวัลเงินสดย่อย คือ รางวัลเงินสดย่อย จำนวน 100 รางวัล มูลค่า 10,000 บาทต่อรางวัล

รางวัลที่ 5 รางวัลทองย่อย คือ รางวัลทองคำย่อย จำนวน 1000 รางวัล มูลค่า 1,000 บาทต่อรางวัล

รางวัลทั้งหมดที่รองรับจะมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 5,890 ล้านบาท ที่จะถูกแจกให้กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งหมดLINK:
ผล สลาก 16 ต ค 63
ผล สลาก 16 ต ค 63
ผล สลาก 16 ต ค 63
ผล สลาก 16 ต ค 63

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *