ดาวโจนส์คือหวยชุดที่มีการออกรางวัลทุกวัน ดังนั้นคุณควรตรวจสอบผลหวยให้ทันทีเมื่อผลออกมา และควรซื้อตั๋

ผลหวยดาวโจนส์เป็นการจับรางวัลที่มีอยู่ของประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเริ่มต้นในปี 1976 ซึ่งการจับรางวัลนี้ทำให้มีผู้โชคดีชนะรางวัลที่มากกว่า และมีมูลค่าที่ใกล้เคียงกัน การจับรางวัลนี้จะประกอบด้วยการจับรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 4 และรางวัลที่ 5 ซึ่งรางวัลที่ 1 จะเป็นรางวัลที่มีมูลค่ามากที่สุด โดยทั่วไปรางวัลที่ 1 จะมีมูลค่าอยู่ที่ระหว่าง 10 ล้านบาทถึง 20 ล้านบาท และรางวัลที่ 2 จะมีมูลค่าอยู่ที่ระหว่าง 5 ล้านบาทถึง 10 ล้านบาท และรางวัลที่ 3 จะมีมูลค่าอยู่ที่ระหว่าง 1 ล้านบาทถึง 5 ล้านบาท และรางวัลที่ 4 และ 5 จะมีมูลค่าอยู่ที่ระหว่าง 10,000 บาทถึง 1 ล้านบาท ซึ่งการจับรางวัลนี้จะมีการจับรางวัลทุกวันพุธ และวันศุกร์ โดยทุกครั้งที่จับรางวัลจะมีผู้ชนะรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล นอกจากนี้ยังมีการจับรางวัลพิเศษทุกสิ้นเดือน โดยรางวัลพิเศษนี้จะมีมูลค่าที่มากกว่ารางวัลทั่วไป ซึ่งจะมีมูลค่าอยู่ที่ระหว่าง 50 ล้านบาทถึง 100 ล้านบาท

1. ผู้เล่นจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี ถึงจะสามารถเล่นหวยดาวโจนส์ได้

2. ในการเล่นหวยดาวโจนส์ ผู้เล่นจะต้องเลือกหมายเลขทั้งหมด 6 หมายเลขจากช่วงของ 1 ถึง 49 หมายเลข

3. ผู้เล่นจะต้องเลือกหมายเลขในแต่ละรอบการเล่น เพื่อทำการซื้อตั๋วหวย

4. ผู้เล่นจะต้องทำการซื้อตั๋วหวยล่วงหน้าก่อนวันที่ออกรางวัล เพื่อให้สามารถเข้าร่วมการออกรางวัลได้

5. การออกรางวัลจะมีการออกรางวัลทั้งหมด 6 รางวัล โดยจะมีการออกรางวัลรองลงมาอีก 6 รางวัล

6. ผู้เล่นที่ทำการซื้อตั๋วหวยที่ถูกต้องจะได้รับรางวัลเงินที่มากกว่ารางวัลรอง

7. ผู้เล่นที่ทำการซื้อตั๋วหวยที่ไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ

ผลรางวัลหวยดาวโจนส์ที่ออกประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 มีดังนี้

รางวัลที่ 1 รางวัลใหญ่ รางวัลที่ละ 2,000,000 บาท เลขท้าย 4 ตัว คือ 558576

รางวัลที่ 2 รางวัลขั้นที่ 2 รางวัลที่ละ 30,000 บาท เลขท้าย 3 ตัว คือ 876

รางวัลที่ 3 รางวัลขั้นที่ 3 รางวัลที่ละ 3,000 บาท เลขท้าย 2 ตัว คือ 76

รางวัลที่ 4 รางวัลขั้นที่ 4 รางวัลที่ละ 400 บาท เลขท้าย 1 ตัว คือ 6

นอกจากนี้ยังมีรางวัลย่อยอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น รางวัลที่ 5 รางวัลที่ละ 200 บาท เลขท้ายหลักหน่วย คือ 5 และรางวัลที่ 6 รางวัลที่ละ 100 บาท เลขท้ายหลักสิบ คือ 6 เป็นต้น

อย่าลืมที่จะได้รับรางวัลที่กำหนดนั้นท่านสามารถติดตามผลหวยดาวโจนส์ได้ที่สำนักข่าวออนไลน์ของเรา และท่านสามารถตรวจสอบรางวัลที่ออกผ่านการออกรางวัลหวยดาวโจนส์ได้ที่เว็บไซต์ของเราเช่นกัน มาพร้อมกับรายละเอียดที่ละรางวัล และรางวัลที่ได้รับจากการออกรางวัลหวยดาวโจนส์ที่ออกประจำวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 นี้คือ รางวัลใหญ่รางวัลที่ละ 2,000,000 บาท รางวัลขั้นที่สองรางวัลที่ละ 30,000 บาท รางวัลขั้นที่สามรางวัลที่ละ 3,000 บาท และรางวัลขั้นที่สี่รางวัลที่ละ 400 บาท รวมทั้งรางวัลย่อยอื่น ๆ ที่ออกด้วยกันอีกด้วย เช่น รางวัลที่ 5 รางวัลที่ละ 200 บาท และรางวัลที่ 6 รางวัลที่ละ 100 บาท ทั้งนี้ท่านสามารถตรวจสอบผลหวยดาวโจนส์ได้ที่เว็บไซต์ของเราเช่นกัน พร้อมทั้งดูรายละเLINK:
ผล หวย ดาวโจนส์
ผล หวย ดาวโจนส์
ผล หวย ดาวโจนส์
ผล หวย ดาวโจนส์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *