ตรวจสลากหวยรัฐบาล 16 สิงหาคม 2564 คือ เลขท้าย 2 ตัว คือ 40 และ 34 และเลขหน้า 3 ตัวคือ 973

ตรวจหวยรัฐบาล 16 สิงหาคม 2564 เป็นการตรวจหวยรัฐบาลที่จัดโดยกระทรวงการคลัง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 เพื่อชดเชยการตรวจหวยรัฐบาลที่ยังไม่ได้จัดขึ้นมาช้า จากปกติ หวยรัฐบาลจะจัดขึ้นทุกๆ วันอังคาร และวันศุกร์ ซึ่งการตรวจหวยรัฐบาลครั้งนี้เป็นการตรวจหวยรัฐบาลที่มีรางวัลที่สูงสุดถึง ๑๐๐ ล้านบาท รวมทั้งรางวัลที่อื่นๆ ด้วย ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมการตรวจหวยรัฐบาลครั้งนี้ทำให้มียอดขายทั้งหมดเกือบ ๒๐๐๐ ล้านบาท และมีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่สูงสุดได้รับรางวัลเงินรางวัลที่สูงสุดในจำนวน ๑ คน และรางวัลที่อื่นๆ ในจำนวนทั้งหมด ๑๑๗ คน

1. ผู้เล่นต้องมีอายุมากกว่า 18 ปี ถึงจะสามารถเล่นหวยรัฐบาล 16 สิงหาคม 2564 ได้

2. ผู้เล่นต้องชำระเงินก่อนที่จะซื้อหวยรัฐบาล 16 สิงหาคม 2564

3. ผู้เล่นต้องระบุหมายเลขที่จะซื้อในรอบนั้นก่อนที่จะชำระเงิน

4. ผู้เล่นจะไม่สามารถเปลี่ยนหมายเลขที่เลือกหลังจากชำระเงินแล้ว

5. ผู้เล่นจะต้องรอผลรางวัลจากการออกรางวัลรัฐบาล 16 สิงหาคม 2564 ก่อนที่จะได้รับเงินรางวัล

6. ผู้เล่นจะไม่ได้รับเงินคืนหากไม่มีการออกรางวัล

ตรวจหวยรัฐบาลวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ได้รับการออกรางวัลที่หลากหลาย ดังนี้ รางวัลที่ 1 ออกรางวัลเป็นเงินทอง จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท รางวัลที่ 2 ออกรางวัลเป็นเงินสด จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 100,000 บาท รางวัลที่ 3 ออกรางวัลเป็นเงินสด จำนวน 100 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10,000 บาท และรางวัลที่ 4 ออกรางวัลเป็นเงินสด จำนวน 1,000 รางวัล มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,000 บาท รวมทั้งสิ้นทุกรางวัลมูลค่ารวมกันได้ 1,111,000 บาท สำหรับผู้ชนทั่วไปที่เข้าร่วมการตรวจหวยรัฐบาล ทั้งนี้ การออกรางวัลนี้ได้รับการตรวจสอบและอนุมัติโดย กรมหวย กระทรวงการคลัง และสำนักงานรัฐบาลการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์LINK:
ตรวจ หวย รัฐบาล 16 สิงหาคม 2564
ตรวจ หวย รัฐบาล 16 สิงหาคม 2564
ตรวจ หวย รัฐบาล 16 สิงหาคม 2564
ตรวจ หวย รัฐบาล 16 สิงหาคม 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *