ตอบ: อยากทราบความฝัน ผลรวมสุขภาพที่ดี และความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

Lottery 16th May 2564 is a historic lottery draw in Thailand, with a total prize money of 5.6 billion baht. It was the biggest lottery draw in Thailand’s history and attracted a large number of people from all over the country. The winning numbers were 3, 6, 10, 15, 22, 25 and the bonus number was 34. The lucky winner of the grand prize was a man from Chiang Mai, who won the incredible amount of 1.8 billion baht. The second prize was won by a woman from Bangkok, who won 500 million baht. The third prize was won by a man from Surin, who won 200 million baht. This lottery draw was a major event in Thailand and it was widely covered by the media. It was an exciting day for all the people involved and it was a great success for the Thai lottery system.

1. ผู้เล่นต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปี เพื่อลงทะเบียนเพื่อเล่นลอตเตอรี่

2. ผู้เล่นต้องชำระค่าสมัครลงทะเบียนก่อนที่จะเล่นลอตเตอรี่

3. ผู้เล่นจะต้องชำระค่าตั๋วลอตเตอรี่ที่กำหนดให้ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

4. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบตัวตนทุกครั้งที่ทำการชำระเงินก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

5. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบหมายเลขที่แสดงในตัวลอตเตอรี่ทุกครั้งที่ทำการชำระเงิน

6. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันลอตเตอรี่ทุกครั้งที่ทำการชำระเงิน

7. ผู้เล่นจะต้องทำการตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมการแข่งขันทุกครั้งที่ทำการชำระเงิน

8. ผู้เล่นจะต้องทำการรับชำระค่าตัวลอตเตอรี่ที่กำหนดให้ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

9. ผู้เล่นจะต้องใช้หมายเลขที่กำหนดให้ก่อนที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน

10. ผู้เล่นต้องทำการออกจากการแข่งขันลอตเตอรี่ในระยะเวลาที่กำหนดให้

ลอตเตอรี่ 16 พฤษภาคม 2564 รางวัลที่รางวัลที่รางวัลที่รางวัลที่รางวัลที่รางวัลที่รางวัลที่ได้รับในลอตเตอรี่ครั้งนี้คือ รางวัลที่ 1 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 10 ล้านบาท รางวัลที่ 2 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2 ล้านบาท และรางวัลที่ 3 มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1 ล้านบาท โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 คือ ผู้ชนะที่อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ และผู้ชนะที่ได้รับรางวัลที่ 2 คือ ผู้ชนะที่อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก และผู้ชนะที่ได้รับรางวัลที่ 3 คือ ผู้ชนะที่อยู่ที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งรางวัลทั้ง 3 รางวัลนี้จะถูกจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564 ที่อยู่ที่สำนักงานแห่งชาติการลงทุนทรัพย์สิน ซึ่งจะเปิดให้บริการในเวลา 9.00-16.00 น.LINK:
ลอตเตอรี่ 16 พ ค 2564
ลอตเตอรี่ 16 พ ค 2564
ลอตเตอรี่ 16 พ ค 2564
ลอตเตอรี่ 16 พ ค 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *